medicin
 


Medicin

Välkommen till Medicin.se. Här kan ni läsa om medicin, sjukdomar och hälsa.

I Sverige menar vi oftast läkemedel när vi använder ordet "medicin". I de flesta länder finns lagar som reglerar vad man får kalla för läkemedel eller inte. Dessa lagar tillkom eftersom att tvivelaktiga substanser tidigare kallades för läkemedel och påstods kunna bota allt mellan himmel och jord. Följande är några förenklade paragrafer ur svenska läkemedelslagen:

  • 1 § Med läkemedel avses varor som skall användas av djur eller människor och har till uppgift att förebygga, lindra, bota symptom eller sjukdom.
  • 4 § Läkemedel skall vara av god kvalitet och funktionsdugligt.
  • 5 § Ett läkemedel får inte säljas såvida läkemedelsverket inte tillåtit detta.
  • 26 § Om försäljningen sker av läkemedel, som avsiktligt eller p.g.a. slarv orsakar skada kan straffet bli böter eller till fängelse i högst ett år.

Klicka här för att läsa hela läkemedelslagen på Riksdagens hemsida.

Viktigt att veta är att ett preparat som får kallas läkemedel inte nödvändigtvis behöver bota någonting, utan de flesta mediciner lindrar faktiskt bara olika symptom som orsakas av sjukdomar. Ett enkelt exempel är Alvedon som är ett smärtstillande preparat. Alvedon tar inte bort orsaken till smärtan (sjukdomen), utan lindrar bara symptomen (smärtan).

Från början tillverkades mediciner av olika naturprodukter. Till exempel från växter, örter, mineraler och djurdelar. Fortfarande idag är naturliga råvaror grunden till vissa mediciner, men idag framställs väldigt mycket helt syntetiskt.

Innan en medicin får säljas i Sverige så måste den godkännas av Läkemedelsverket. Detta innebär inte att Läkemedelsverket testar medicinen, utan testerna utförs av tillverkaren eller dess svenska säljbolag och därefter granskar Läkemedelsverket testerna och godkänner eventuellt medicinen. Dessa tester är indelade i tre olika faser och bland annat så dokumenteras preparatens alla biverkningar noggrannt. Man kan läsa om biverkningarna för all medicin i FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige). FASS är ett utomordentligt verktyg för att läsa om olika läkemedel i allmänhet och äter man någon medicin så kan man läsa om alla väsentliga saker kring läkemedlet där. Till exempel om det är olämpligt i samband med alkohol, bilkörning, graviditet, andra läkemedel o.s.v.

I Sverige har det statliga Apoteket AB ensamrätt till detaljhandel med läkemedel. Läkemedlen delas in i receptbelagda och receptfria.

 

     

 

  ©2006 Layforce AB